ปาย

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา”(NursingManagement of Eyelid Hygiene Care) 

***เลื่อนการอบรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19*** 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2 เดือน แบ่งการอบรมเป็น 4 กลุ่ม เริ่มเรียนภาคทฤษฎีวันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564 ค่าลงทะเบียนท่านละ 30,000 บาท รับจำนวน 25 คน (รายละเอียดโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ (รายละเอียดการรับสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

โทร. 034-388700, 388712  ต่อ 2209 ,1308  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Line ID : @ouc2642p (เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

QR Code Nurse