default_mobilelogo

logo ปชส.ผาตด 2561

 

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลผ่าตัดจักษุ"  ประจำปี 2561  

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ได้ที่นี่ค่ะ

https://sites.google.com/view/nursing-meeting