ประกาศ

ประกาศ ขอเลื่อนการจัดอบรม หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ โดยไม่มีกำหนดค่ะ

 

**********************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (จัดอบรมปกติ) 

หลักสูตร การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2 เดือน ประจำปี 2563 

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

btn clickhere https://sites.google.com/view/nursing-meeting


**สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรม โปรดดำเนินการตามเอกสารหมายเลข 1 และ เอกสารหมายเลข 2 ตามที่แนบท้ายประกาศฯ นี้
ขอบคุณมากค่ะ ***

  

**********************************************************************

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

โทร. 034-388700, 388712  ต่อ 1305 ,1308  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Line ID : @ouc2642p (เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

QR Code Nurse